Cayma ve İade Şartları

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Cayma ve İade Şartları

SANAL YÖNET CAYMA HAKKI KOŞULLARI

Sözleşme konusu Hizmet’in derhal ALICI’ya kullanıma açılması ve hizmet konusu lisansın alınması halinde ödeme sonrası herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek Müşteri, cayma hakkını kullanamaz.

Sanal Yönet, elektronik ortamda Müşteri’ye derhal teslim edilen ve derhal yararlanma sağlanan bir hizmet/yazılım olduğu için iadesi mümkün değildir. Müşteri, üye olduğu an derhal yazılımdan yararlanmaya başladığında hizmet ifa edilmeye başlanmış olacağından, ALICI’ nın tüketici olması halinde dahi cayma hakkının kullanımı söz konusu olamaz.

Hizmet’in derhal verilmeye başlanmadığı hallerde, Alıcı’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici olması ve satışın anılan kanun kapsamında olması halinde;

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ ye ilişkin bildirimler Platform’ da belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı' ya mevzuat hükümlerine ve Platform’ daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Tüketici, cayma talebini Alıcı’nın yukarıda ve sitede belirtilen adresine veya faks numarasına imzalı olarak göndererek veya üyelik hesabına ait e-posta adresinden iletisim[@]sanalyonet.com adresine mail yoluyla internet üzerinden cayma hakkını kullanabilir.

KolayBi tarafından tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tüketicinin sistemde kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Sanal Yönet tarafından abonelik kapatılır ve içeriğe erişim mümkün olmaz.

b) ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumlarda, hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Bankanızdan kaynaklanan gecikmelerden Sanal Yönet sorumlu olmayacaktır. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

c) Kullanıcı/Alıcı, Ödeme Kuruluşu tarafından tahsil edilen tutar üzerinden zaman içinde ve işleme göre değişen oranlarda komisyon bedeli keseceğini ve Sanal Yönet kusuru olmaksızın herhangi bir bedel iadesi durumunda ödeme kuruluşu, banka ve sair 3. Kişilerin keseceği komisyon, masraf, hizmet bedeli, vergi ve benzeri giderlerin de Kullanıcı /Alıcı’ya yükleneceğini ve iade edilmeyeceğini şimdiden kabul eder.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller:

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan? iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet' in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Satışın “Tüketici’ nin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında olması halinde Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Satışın anılan kanun kapsamında olmaması halinde uyuşmazlık, genel hukuk kurallarına göre görevli İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra dairelerinde çözülür.